LTC0039/2 - Visuaalkunstiteraapia alused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal), soov kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.09.2017 - 05.05.2018

Registreerimise tähtaeg

06.09.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 160 tundi, iseseisevõpe 464 tundi)

Sihtgrupp

Täienduskoolitusele on oodatud spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.

Eesmärk

saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel ja visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ning visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamise oskuste omandamiseks.

Sisu

Ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt rakendada lihtsamaid töövõtteid..

Õpiväljundid

- on teadlik visuaalkunstiteraapia kujunemisest ja taustateooriatest;
- teab kunsti teraapilise rakendamise põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada kunstipõhiseid tehnikaid terviseedenduslikel eesmärkidel;
- omab visuaalkunsti teraapilise rakendamise kogemust

Eeldused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal), soov kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda ingliskeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.

õpikeskkond

20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel

koolitaja kompetentsus

Marika Ratnik on pere- ja kunstiterapeut, kes töötab lektorina visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta laste, noorukite ja peredega. Marikale huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine hindamine; eesmärgistatud kunstipõhiste tegevusega erivajadustega laste, noorukite heaolu toetamine; diaadi- ja perekunstiteraapia.

Lõpetamistingimused

Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Prof. Eha Rüütel, Marika Ratnik MSc., Kai-Liis Gramakovski, MSc., Mari Lipp, MSc., Ene Kivi, MSc., Katrin Heinloo, MSc.

Kursuse hind

1008 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Võimalik maksta kolmes osas (august, november, veebruar). Esimese osamakse arve saadetakse e-postiga nädal enne kursuse toimumist.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, madli.toitoja@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.09.2017 10:00-13:15 Omakogemuse rühm I (VKT) M.Lipp Rä49- 310
07.09.2017 14:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
08.09.2017 10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
09.09.2017 10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
05.10.2017 10:00-17:15 Omakogemuse rühm (VKT) M.Lipp Rä49- 310
06.10.2017 10:00-13:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
06.10.2017 14:00-17:15 Omakogemuse rühm I (VKT) M.Lipp Rä49- 310
03.11.2017 14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M. Ratnik Rä49- 310
04.11.2017 10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
04.11.2017 14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M.Ratnik Rä49- 310
01.12.2017 10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M. Ratnik Rä49- 310
01.12.2017 14:00-17:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
02.12.2017 10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
02.12.2017 14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M.Ratnik Rä49- 310
05.01.2018 10:00-13:15 Praktika visuaalkunstiteraapias E. Rüütel Rä49- 310
05.01.2018 14:00-17:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
06.01.2018 10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
02.02.2018 10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
03.02.2018 10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
03.02.2018 14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
01.03.2018 14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
02.03.2018 10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
02.03.2018 14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M.Ratnik Rä49- 310
03.03.2018 10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
03.03.2018 14:00-17:15 Praktika visuaalkunstiteraapias E. Rüütel Rä49- 310
06.04.2018 10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
07.04.2018 10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II E. Kivi Rä49- 310
07.04.2018 14:00-17:15 Praktika visuaalkunstiteraapias E. Rüütel Rä49- 310
03.05.2018 10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II E. Kivi Rä49- 310
04.05.2018 10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II E. Kivi Rä49- 310
05.05.2018 10:00-17:15 Praktika visuaalkunstiteraapias E. Rüütel Rä49- 310

MOODULID

Kunstid teraapias

Omakogemuse rühm I (VKT)

Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad

Omakogemuse rühm II (VKT)

Visuaalkunstiteraapia praktikum

Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I

Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine

Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II