Beebide ja väikelaste ujutamine
Kursuse kood TSC0008/3
Toimumise aeg 26.09.2015
Toimumise koht Lääne Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja Perekeskuses
Sõle 23, Tallinn
Sihtgrupp Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad, kes näevad ujumise algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega basseinis.
Eesmärk saada ülevaade beebide ja väikelaste ujutamisest ning sukeldumisest, läbida ujutamise ja sukeldumise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima oma tegevust.
Sisu Ülevaade väikelaste ujutamisega seotud lähtekohtadest, nende eelistest ja puudustest. Beebide ja väikelaste ujutamise ja sukeldumise vajalikkus, raskused. Ealise arengu arvestamise iseärasused. Väikelapsele emotsionaalselt ja füüsiliselt ohutu ujutamine ja sukeldumine. Ujutamise ja sukeldumise baasharjutused ja nende funktsionaalsus praktilise tegevusena basseinis.
Õpiväljundid teab, kuidas juhendada beebisid ja väikelapsi veega kohanema, oskab juhendada mängulisi tegevusi vees, teab ujumise algtõdesid ja oskab õpetada sukeldumist.
Eeldused Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad, kes näevad ujumise algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega basseinis.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine lähiõppes.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks. Tagatud peab olema basseinis vaatlustunni läbiviimine ja osalejatel ise basseinis harjutusvara praktiline läbimine.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reet Post
Kursuse hind 60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja basseinis praktilise tunni läbiviimist. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391 751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.09.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.09.2015    09:45-13:00 Teema teoreetiline käsitlus Reet Post - lõpetanud proviisorina Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Alates 1999.a. on aktiivselt tegutsenud beebide ning väikelaste ujutamise ja võimlemise instruktorin. Oma erialast tulenevalt tegeleb aktiivselt lisaks rasedate vesivõmlemise juhendamisega ja imetamisnõustamisega. Lektorina pakub loenguid laste tervise ja arengu alastel teemadel ning on õppinud inimest nägema kui tervikut läbi refleksoloogia.  
 26.09.2015    13:45-17:00 parektiline tegevus basseinis Reet Post