Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses
Kursuse kood HKC0113/1
Toimumise aeg 08.09.2020 - 03.11.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp tervisedenduse valdkonnas töötavad ettevõtjad, sh tervisenõustajad, toitumisnõustajad, treenerid jne
Eesmärk tutvuda tänapäevaste tervisekommunikatsiooni teooriatega, kommunikatsiooni ja meedia eri meetoditega ning nende rakendamisega tervisedenduses.
Sisu Meedia ja kommunikatsiooni meetodid, mudelid ja strateegiad. Eetika, meediaoskused. Suhtlemisoskused. Motiveeriv intervjueerimine. Sotsiaalne turundus. Kommunikatsioon tervisedenduses. Rahva tervise kampaaniad, sh sotsiaalmeedia, appid, internet tänapäeval jm tuleviku lahendused.
Õpiväljundid tunneb meedia ja kommunikatsiooniteooriaid; on teadlik meedia rollist tervisedenduses, tervisega seotud uskumustest ja suundumustest tänapäeva meedias; teab erinevaid tehnilisi lahendusi, mida oskab seostada tervisedendusega, nt digitaalteenused, jututoad, distants/veebipõhine nõustamine, virtuaalreaalsus jne; teab, kuidas kommunikatsiooniteooriaid praktikas rakendada.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Grupiarutelud, ettekanded, infootsing internetist, analüüs, ajurünnak. Aktiivõppe meetodil loeng. Grupitööna koostatud ning ettekantud kokkuvõte ühest vabalt valitud kommunikatsiooni teooriast.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum) ja e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Kommunikatsiooni alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 40 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Laura Hein
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.09.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 22.09.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 06.10.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 20.10.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 03.11.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž