Visuaalkunstiteraapia omakogemus II ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0213/5
Toimumise aeg 04.12.2020 - 05.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest visuaalkunstiteraapias
Eesmärk saada võimalus terapeutilis-loominguliseks rühmakogemuseks ja rühmaprotsesside mõistmiseks.
Sisu Töö temaatilise omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), omakogemuse ja rühmaprotsessi analüüs. Kunstiteraapiate harjutuste rakendus, eri modaalsuste integratsioon.
Õpiväljundid rakendab visuaalkunstiteraapia harjutusi rühmas; jagab oma kogemusi rühmas; kuulab ja peegeldab teiste kogemust; analüüsib rühmadünaamikat.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Töötatakse temaatilise omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse omakogemust ja rühmaprotsessi. Rakendatakse kunstiteraapiate harjutusi, integreeritakse eri modaalsusi. Iseseisev töö: kunstiteraapiliste harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus loovterapeut, visuaalkunstiteraapia lektor
Maht 2 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Tibar
Kursuse hind 92 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.12.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus II Katrin Tibar Rä-310
 05.12.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus II Katrin Tibar Rä-310