Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga
Kursuse kood LTC0159/1
Toimumise aeg 20.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 8, Rocca al Mare Kool
Sihtgrupp Treenerid, liikumisõpetajad, teemast huvitatud, kes tegelevad aktiivselt laste/ noorte kehalise kasvatuse. Huvilised, kes näevad ujumise algõpetuse alaste teadmiste täiendamises oma erialast arenguvõimalust.
Eesmärk saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetusest koos soovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid eelkooliealiste laste ujumistundide läbiviimiseks.
Sisu Eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse metoodika – veega harjumine, välja-vette hingamine, libisemise asend, jalgade töö ja sukeldumine. Ideid ujumistunni läbiviimisel vees kasutatavatest harjutustest ja mängudest. Läbitakse näidistund ujulas.
Õpiväljundid teab ja oskab eelkooliealiste laste ujumise algõppe põhialuseid (vette-välja hingamine, keha asendid vees, libisemine), omab praktilist mängulist harjutusvara.
Eeldused Huvi ujumise algõpetuse alaste teadmiste täiendamise vastu, et täiendada oma erialaseid teadmisi.
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ja praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise osaledes vaatlustunnis ja ise basseinis harjutusi sooritades.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks. Tagatud peab olema basseinis vaatlustunni läbiviimine ja osalejatel ise basseinis harjutusvara praktiline läbimine.
Koolitaja kompetentsus 5 aastat koolitaja ja treeneri kogemust. Ujumistreeneri kogemus. Omab praktilist harjutusvara lastega töös.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Ingrid Tullus - 12 aastat töötanud Rocca al Mare Koolis ujumiseõpetajana, eelkooli laste ujumise juhendajana.
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat. Peale koolitust saavad osalejad TLÜ tõendi.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.01.2018    10:00-16:00 Loeng-seminar ujumise vajalikkus, ujumise õpetamine läbi mänguliste meetodite, praktiline tund ujulas.