HRC0422/1 - Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.10.2021 - 25.11.2021

Registreerimise tähtaeg

18.10.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak ja/või Zoom

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Registreerimine lingil: https://koolitus.edu.ee/training/5970 Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Sihtgrupp

Üld-, kutse-, ja rakenduskõrghariduse õpetajaid, kes juba õpetavad ettevõtlust erinevatel haridustasemetel.

Eesmärk

arendada oma pädevust ettevõtlusõpetajana uutes õppevormides kaug- ja hajaõppes mõjusalt õpetamiseks, saada inspiratsiooni näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist.

Sisu

Digiõppe terminid. Erinevad õpiruumid: klassiruum, veebiruum, hajaruum. Tehnilised valikud õpiruumist sõltuvalt. Jätkusuutlikkus ja loovus distantsilt ehk disainime endale oma looma. Pilt, heli ja taust õpiruumi kujundajana. Kaamerate kasutamise võimalused Zoom platvormil. Enesejuhitud õppimise toetamine veebipõhises kontaktõppes. Äriideede elluviimise õpetamine distantsilt. Hajaõppe väljakutsetest täiendkoolituste kogemuse põhjal. Erinevad sotsiaalsed olukorrad ja nende lahendamine piirangute perioodil EXU ettevõtlus-seminaride korraldamise näitel. Ettevõtluspädevuse mudelist ja enesehindamise tööriistast gümnasistidele.

Õpiväljundid

tunneb kaug- ja hajaõppe definitsioone, ruumi kujundamise võimalusi kaug- ja hajaõppes, rakendab vajalikke tehnilisi lahendusi; tunneb ettevõtluspädevuse mudelit ja selle nelja põhikategooriat; jagab kolleegidega parimaid praktikaid ettevõtluspädevuste arendamiseks kaug- ja hajaõppes; loob näidistunnikava, kus kasutatakse korraga kaug- ja hajaõpet.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

õpikeskkond

Tagatud on Tallinna Ülikooli tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Sünkroonne põimõpperuum kohal õppijate ja kaugõppijate samaaegseks õpetamiseks.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Lühiloengud ehk õpiampsud, rühmatöö, grupirefleksioon, individuaalne töö materjalidega. Tutvumine digipädevuse sõnastikus õppetööga seotud sõnavaraga, ettevõtluspädevuse mudeliga.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Janika Leoste jt

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Andrea Annus, andrea.annus@tlu.ee
Avatud akadeemia, Lilina Rückenberg , 619 9516, lilian.ruckenberg@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

18

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.10.2021 13:15-16:30
29.10.2021 13:15-16:30
18.11.2021 13:15-16:30
25.11.2021 13:15-16:30