Isikuandmete kaitse praktikas ("Andmekaitsespetsialisti pädevus" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0025/1
Toimumise aeg 20.09.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-242
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Keskmise ja suure ettevõtte juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, IT juhid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.
Eesmärk saada teada praktikult isikuandmete kaitse olulisimatest aspektidest ja sellest, mis muutub ettevõtete jaoks 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmäärusega.
Sisu Mis on isikuandmete kaitse? Andmekaitse põhiprintsiibid. Millised on olulised muudatused uues isikuandmete kaitse üldmääruses.
Isikute õiguste laienemine. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse. Isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamise kohustus. Õigustatud alused täpsustuvad.
Nõusolek ja õigustatud huvi. Töötlemise läbipaistvus. Volitatud töötlejate kaasatus (kaasvastutus). Rangemad karistused.
Millised võivad olla väljakutsed andmekaitse põhimõtete rakendamisel organisatsioonis ja kuidas neid ületada.
Millised põhiprintsiibid ja uuendused on praktikas probleemseimad ja kuidas neid olukordi organisatsioonis lahendada.
Privaatsuspoliitika.
Andmekaitsespetsialisti (data protection officer) funktsioonid, oskused, ülesanded, väärtus
Õpiväljundid teab ja tunneb ettevõtete jaoks olulisi isikuandmete kaitse printsiipe, oskab neid prioritiseerida ja sõnastada; suudab planeerida ja koostada tegevuskava, et ettevõtte andmetöötlus viia kooskõlla uue määruse tingimustega; tunneb andmekaitseametniku ülesandeid ettevõttes.
Eeldused Keskmise ja suure ettevõtte juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, IT juhid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine loengupäeval. Test teoreetiliste ja praktiliste ülesannete lahedamiseks.
Õpikeskkond Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud üle 7 aasta. Varasemalt oli Andres Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on Andres läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitsevaldkonnas olulise IT taustateadmise.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Andres Ojaver
Kursuse hind 84 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipausi.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.09.2017    09:00-12:15 Isikuandmete kaitse praktikas Andres Ojaver M-648