HKC0133/2 - Praktiline haridustehnoloogia - Hindamine II ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.12.2022 - 19.12.2022

Registreerimise tähtaeg

12.12.2022

Toimumise koht

Google meet

Maht

10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi, iseseisevõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes.

Sisu

Hindamismudelite loomine (ForAllRubric). Viktoriinide loomine (Quizizz)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas; oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik + külalislektorid

Kursuse hind

60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.12.2022 15:30-17:00 Hindamine II. Hindamismeetodid. Hindamismudelite loomine (ForAllRubric vm) Airi Aavik Google meet
19.12.2022 15:30-17:00 Hindamine II. Hindamismeetodid. Viktoriinide loomine (Quizizz vm) Tiina Alasoo Google meet