LTC0093/2 - Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

31.03.2017

Registreerimise tähtaeg

30.03.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetaja, erinevate spordialade treenerid või instruktorid.

Eesmärk

saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.

Sisu

Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse - või treeningtunnis.

Õpiväljundid

Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskusi kehalise kasvatuse või treening tunnis.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiskes ja käitumisraskustega laste/noortega toimetulekuks tunni läbiviimisel.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Lii Lilleoja

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
31.03.2017 10:00-11:45 Õppetöö Lii Lilleoja. MA. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor, praktiseeriv pere- ja kasvatusnõustaja.
31.03.2017 11:45-12:00 Paus
31.03.2017 12:00-13:45 Õppetöö
31.03.2017 13:45-14:15 Paus
31.03.2017 14:15-16:00 Õppetöö