HKC0218/2 - Kutsealane kaasatus haridustehnoloogias: koostöö kolleegidega ja enesetäiendus ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.04.2024 - 15.04.2024

Registreerimise tähtaeg

25.03.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Õppida infot süstematiseerima ja haridustehnoloogidest kolleegidega jagama, tehisintellektil baseeruvaid rakendusi õppetegevusse integreerima.

Sisu

Info süstematiseerimine ja jagamine. Tehisintellekti kasutamine õppetegevuses

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab, kuidas infot süstematiseerida ja kolleegidega jagada, kuidas integreerida õppetegevusse tehisintellektil baseeruvaid rakendusi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik, Margit Ojaots,

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.04.2024 15:00-17:15 Koostöö kolleegidega. Info süstematiseerimine ja jagamine. Margit Ojaots Google Meet
15.04.2024 15:00-17:15 Eesmärgipärane enesetäiendus. Õppetegevus ja tehisintellekt. Airi Aavik Google Meet