Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus
Kursuse kood HRC0087/1
Toimumise aeg 19.02.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut. Uus-Sadama 5, Tallinn.
Sihtgrupp kutsekooli ja /või ülikooli õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad
Eesmärk Arendada enese tagasisidestamise oskusi, et efektiivsemalt suunata õppijat oma tegevust analüüsima.
Sisu • Praktika juhendamise olemus ja eesmärk.
• Praktika juhendaja roll, vastutus ja ülesanded.
• Suhetel põhinev õppimine: usaldussuhte loomine, tagasiside andmist võimaldava keskkonna loomine.
• Eneseanalüüsi toetav ja jõustav tagasiside.
• Juhendaja oskused ehk "tööriistakast" õppija eneseanalüüsi toetamisel.
Õpiväljundid Koolituse tulemusel õppija:
•teadvustab oma rolli, vastutust ja ülesandeid praktika juhendajana;
•oskab luua professionaalset arengut toetavat õpikeskkonda;
•oskab suunata õppija eneseanalüüsi;
•teadvustab enda oskusi ja arenguvajadusi eneseanalüüsi toetajana.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Koolitus on planeeritud ühele õppepäevale.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Ilona Sillak
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 95 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik,koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 15.02.2018