Režii. Valgus. Kaamera
Kursuse kood BFC0019/16
Toimumise aeg 15.09.2017
Toimumise koht Narva mnt 27, Tallinn, BFM Nova hoone
Sihtgrupp Kõik, kes soovivad ise osata teha lihtsamat lühifilmi ja osata kasutada režii põhitõdesid, kaameratööd ja lihtsamat valgusrežiid. Varasem kogemus pole vajalik.
Tegemist on algtaseme koolitusega.
Eesmärk kujundada algteadmised režiist ja kuidas kaameratööga mõjutada eri žanride puhul pildi sisu (kompositsioon, rakursid) ja lihtsamast valgusrežiist.
Sisu Kaader kui valik. Režii põhialused. Piltstsenaarium. Kaameratöö. Kompositsioon. Valgusrežii
Õpiväljundid on valmistatud oma piltstsenaarium ning proovitud kätt lavastatud situatsioonide filmimisel ja valgustuse seadmisel.
Eeldused Ei eeldata varasemat kogemust, kuna tegemist on algtaseme koolitusega.
Lõpetamistingimused osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Nova maja
Koolitaja kompetentsus Jaan Kalmus on televisiooni eriala magistrant; Katrin Kuusik MA (audiovisuaalne kunst)
Maht 10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 10 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Katrin Kuusik, BA audiovisuaalne kunst, MA digitaalsed õpimängud
Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee