LTC0180/3 - Kuidas õpetada paraspordialasid: erivajadustega treenitavatega tegelemise spetsiifika ja reeglid

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

21.09.2018

Registreerimise tähtaeg

18.09.2018

Toimumise koht

Astangu 27, Tallinn

Maht

9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi)

Sihtgrupp

Treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, füsioterapeudid.

Eesmärk

saada ülevaade paraspordialast: tutvuda reeglitega, alast tuleneva spetsiifikaga ja erisustega võrreldes tavaspordi aladega.

Sisu

Kuidas ujub inimene, kes on pime? Kas ka ilma jalgadeta on võimalik sõuda? Mis tunne on ratastoolis korvpalli mängida? Lisaks juba mainitud spordialadele on võimalik tutvuda istevõrkpalliga ning saada uusi teadmisi paraspordist üldisemalt.
Koolituse eesmärgiks on näidata, et absoluutselt kõik inimesed on võimelised liikumisharrastusega tegelema, hoolimata nende erivajadusest. Koolitusel on võimalik osalejatel kogeda erivajadusega harrastaja rolli ning kõik käsitletavad spordialad proovitakse üheskoos läbi. Praktilist poolt toetavad asjatundlikud lektorid, kelleks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka meie oma parasportlased, kes jagavad osalejatega oma kogemusi ning annavad häid näpunäiteid erivajadustega inimeste kaasamiseks spordi tegemisse.
Koolitusel saab ülevaate erivajadusetega inimeste spordialadest. Käsitlemist leiavad järgnevad paraspordialad detailsemalt: parasõudmine, ratastoolikorvpalli, paraujumine, istevõrkpalli. Iga ala kas proovitakse või vaadeldakse, kuidas erivajadusega inimene ala harrastab.
Koolitus toimub koostöös Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Invaspordi Liidu ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.

Õpiväljundid

-tunneb paraspordi spetsiifikast lähtuvalt erisusi tavaspordiga;
-teab, milliseid paraspordialasid harrastatakse Eestis;
-tunneb koolitusel käsitletud spordialade reegleid, mis lähtuvad paraspordi spetsiifikas;
-teab paraspordialade klassifitseerimise süsteemi;
-oskab kaasata erivajadustega inimesi oma treeninggruppidesse/tundidesse;
-teab, mida arvestada treenides/juhendades erivajadustega inimesi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

spordiala nõuetele vastav keskkond, mis võimaldab spordiala läbi proovida, seminari läbiviimiseks vajalik 35-kohaline klass.

koolitaja kompetentsus

Lektoriteks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka vastava ala sportlased. Lektorid on paraspordialade spetsiifikast, omavad praktilist kogemust ala sptesiifikast lähtuvalt treeneri ja koolitajana

Lõpetamistingimused

Koolituspäeva käigus külastatakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust ja Harku Sõudebaasi. Praktiline tunnivaatlus ja osalejana ise osaledes praktikumis. Koolitus toimub Eesti Paralümpiakomitee koostöös Tallinnas Ülikooli, Eesti Invaspordi Liidu ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Lektoriteks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka vastava ala sportlased. Lektorid on paraspordialade spetsialistid, omavad praktilist kogemust ala sptesiifikast lähtuvalt treeneri ja koolitajana

Kursuse hind

50 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipausi ning kerget lõunat. Koolituselt saab TLÜ täiendkoolituse tunnistuse.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
21.09.2018 10:00-10:15 Kogunemine Harku sõudebaasis
21.09.2018 11:15-11:30 Transport Astangule, toimub gruppide moodustamine
21.09.2018 13:00-13:45 Lõunapaus
21.09.2018 13:45-15:45 Praktiline tegevus
21.09.2018 15:45-16:00 Paus
21.09.2018 16:00-18:00 Seminar, lõpetamine