Kuidas õpetada paraspordialasid: erivajadustega treenitavatega tegelemise spetsiifika ja reeglid
Kursuse kood LTC0180/3
Toimumise aeg 21.09.2018
Toimumise koht Astangu 27, Tallinn
Sihtgrupp Treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, füsioterapeudid.
Eesmärk saada ülevaade paraspordialast: tutvuda reeglitega, alast tuleneva spetsiifikaga ja erisustega võrreldes tavaspordi aladega.
Sisu Kuidas ujub inimene, kes on pime? Kas ka ilma jalgadeta on võimalik sõuda? Mis tunne on ratastoolis korvpalli mängida? Lisaks juba mainitud spordialadele on võimalik tutvuda istevõrkpalliga ning saada uusi teadmisi paraspordist üldisemalt.
Koolituse eesmärgiks on näidata, et absoluutselt kõik inimesed on võimelised liikumisharrastusega tegelema, hoolimata nende erivajadusest. Koolitusel on võimalik osalejatel kogeda erivajadusega harrastaja rolli ning kõik käsitletavad spordialad proovitakse üheskoos läbi. Praktilist poolt toetavad asjatundlikud lektorid, kelleks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka meie oma parasportlased, kes jagavad osalejatega oma kogemusi ning annavad häid näpunäiteid erivajadustega inimeste kaasamiseks spordi tegemisse.
Koolitusel saab ülevaate erivajadusetega inimeste spordialadest. Käsitlemist leiavad järgnevad paraspordialad detailsemalt: parasõudmine, ratastoolikorvpalli, paraujumine, istevõrkpalli. Iga ala kas proovitakse või vaadeldakse, kuidas erivajadusega inimene ala harrastab.
Koolitus toimub koostöös Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Invaspordi Liidu ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.
Õpiväljundid -tunneb paraspordi spetsiifikast lähtuvalt erisusi tavaspordiga;
-teab, milliseid paraspordialasid harrastatakse Eestis;
-tunneb koolitusel käsitletud spordialade reegleid, mis lähtuvad paraspordi spetsiifikas;
-teab paraspordialade klassifitseerimise süsteemi;
-oskab kaasata erivajadustega inimesi oma treeninggruppidesse/tundidesse;
-teab, mida arvestada treenides/juhendades erivajadustega inimesi.
Eeldused Töötamine treeneri, kehalise kasvatuse õpetaja või füsioterapeudina.
Lõpetamistingimused Koolituspäeva käigus külastatakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust ja Harku Sõudebaasi. Praktiline tunnivaatlus ja osalejana ise osaledes praktikumis. Koolitus toimub Eesti Paralümpiakomitee koostöös Tallinnas Ülikooli, Eesti Invaspordi Liidu ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega
Õpikeskkond spordiala nõuetele vastav keskkond, mis võimaldab spordiala läbi proovida, seminari läbiviimiseks vajalik 35-kohaline klass.
Koolitaja kompetentsus Lektoriteks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka vastava ala sportlased. Lektorid on paraspordialade spetsiifikast, omavad praktilist kogemust ala sptesiifikast lähtuvalt treeneri ja koolitajana
Maht 9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lektoriteks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka vastava ala sportlased. Lektorid on paraspordialade spetsialistid, omavad praktilist kogemust ala sptesiifikast lähtuvalt treeneri ja koolitajana
Kursuse hind 50 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipausi ning kerget lõunat. Koolituselt saab TLÜ täiendkoolituse tunnistuse.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.09.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 21.09.2018    10:00-10:15 Kogunemine Harku sõudebaasis    
 21.09.2018    11:15-11:30 Transport Astangule, toimub gruppide moodustamine    
 21.09.2018    13:00-13:45 Lõunapaus    
 21.09.2018    13:45-15:45 Praktiline tegevus    
 21.09.2018    15:45-16:00 Paus    
 21.09.2018    16:00-18:00 Seminar, lõpetamine