HTC0137/2 - Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.02.2024 - 18.04.2024

Registreerimise tähtaeg

29.02.2024

Toimumise koht

Zoom

Maht

9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi)

Sihtgrupp

keelehuvilised

Eesmärk

Värskendada õigekirjateadmisi. Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märkama sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.

Sisu

Kust saada keelenõu? Kas kirjutada suure või väikese algustähega? Näita vähemKuidas käänata nimesid? Kuidas kirjutada põhi- ja järgarve ning lühendeid? Lausestusprobleeme: lause pikkus, kohmakad lausemallid, nt üleliigsed mine-vormid, võõrmõjulised lausemallid. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimise võimalused. Kuidas koostada selget ja ladusat e-kirja? Kuidas lugeja poole pöörduda ja millal kasutada tiitleid? Kuidas vormistada loetelu? E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised; kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine. Näidiskirjade analüüs ja parandamine.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu on kursis eesti õigekirja viimaste reeglimuutustega, valib eestipärased ja korrektsed sõnastusmallid, koostab selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste, mis keskenduvad ainult olulisele, koostab korrektseid, adressaati arvestavaid viisakaid e-kirju.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel

õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia ka veebis.

koolitaja kompetentsus

Doktorikraad ja täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus.

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng, teksti analüüs, praktilised harjutused.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Helin Kask

Kursuse hind

199 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.02.2024 10:00-12:30 Eesti keele ortograafia PhD Helin Kask Zoom
28.03.2024 10:00-12:30 Ladusad laused eesti keeles PhD Helin Kask Zoom
18.04.2024 10:00-12:30 Korrektne e-kiri eesti keeles PhD Helin Kask Zoom

MOODULID

Eesti keele ortograafia

Ladusad laused eesti keeles

Korrektne e-kiri eesti keeles