LTC0477 - Beebide ujumisõpetus

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4).

Eesmärk

saada ülevaade beebide ujumisõpetuse põhialustest koos harjutusvaraga beebide ujumistundide läbiviimiseks.

Sisu

Beebide (4 kuud kuni 2 eluaastat) ujumisõpetuse põhialused (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) koos asendite ja põhihoietega ning harjutusvara läbimisega praktilise tegevusena ise lastebasseinis, kasutades vees nukku.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö beebide ja lastega

Õpiväljundid

teab beebide ujumisõpetuse põhialuseid (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) koos asendite, põhihoietega, harjutusvaraga; teab vajalikku teooriat, et osata beebide ujumistunde läbi viia.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum loengu läbiviimiseks. Lastebasseini kasutamine harjutusvara omandamiseks.

Koolitaja kompetentsus

Triin Rääskil on ujumistreeneri EKR 5 kutse, ujumistreeneri kogemus 2007. aastast, beebide - ja väikelaste ujumistreeneri kogemus 2011. aastast, spordialane kõrgharidus TÜ 2016 (Filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadustes), 2019. aastast Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor (loodus- ja terviseteaduste instituut).

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 6409443

Koolitaja

Triin Rääsk