LTC0303 - Stressiga toimetulek tantsu- ja liikumisteraapia ja teadveloleku abil

Sihtgrupp

õpetajad, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaal- ja tugispetsialistid: huvilised, keda koolituse teema kõnetab enesearengu eesmärgil või kes soovivad koolitusel õpitut rakendada tööalaselt.

Eesmärk

kujundada omakogemuse kaudu teadmisi teadveloleku harjutamise põhimõtetest ning teadvelolekule toetuvatest tantsu- ja liikumisteraapia võtetest stressiga toimetulekuks.

Sisu

Ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia ja teadveloleku võimalustest stressiga toimetulekul. Loovad ja liikumispõhiseid harjutused nii üksi kui koos grupiga.

Eeldused

Huvi kasutada loova liikumise ja teadliku tähelepanu harjutusi stressiga toimetulekuks. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja eelnevat kogemust liikumispraktikate ega teadvelolekupraktikatega, piisab huvist ja valmisolekust teha kaasa loovaid ja suures osas liikumispõhised harjutusi.

Õpiväljundid

teab stressi ja teadveloleku mõisteid; tunneb teadvelolekule orienteeritud tantsu- ja liikumisteraapia harjutusi, mille abil saab toetada pingetega toimetulekut ja tähelepanuvõimet.

Õpikeskkond

vajaliku õppetehnika ja -vahenditega varustatud ruum

Koolitaja kompetentsus

tantsu- ja liikumisterapeut

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

Helena Hanso