HKC0103 - Kliimamuutused ja jätkusuutlikkus - võimalused KOVi tulevikuarengute planeerimisel

Sihtgrupp

kohaliku omavalitsuse töötajad, kodanikud

Eesmärk

mõista kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse kontseptsiooni sisu ja seost igapäevaeluga, spetsiifiliselt kohaliku omavalitsuse strateegilise arengukavaga;
tutvuda uute majandusmudelite ja nende rakendusvõimalustega kohalikus kogukonnas; osata luua kohaliku kogukonna terviklik ja pika-ajaline heaolukava/tulevikuvisioon.

Sisu

Mõisted ja kontseptsioonid (jätkusuutlikkus, süsinikuneutraalsus, kliimamuutused, juurpõhjused, innovatsioon, lühikesed tarneahelad, majandustihedus, heaolu jms) Mõistete ja kontseptsioonide arutelu.
Eri arusaamad jätkusuutlikkusest - kuidas saame kasu mõtlemise, käitumise ja tegutsemise jätkusuutlikumaks muutumisest nii üksikisikuna kui ka kogukonna ja riigina.
Heaolu, inimese ja keskkonna tervise ühtsus - oluline mõõdik kogukonna tuleviku arengul. Mis see on, millised on eeldused ja kasutusvõimalused?

Eeldused

eeldused puuduvad

Õpiväljundid

mõistab, mis on jätkusuutlikkus; kliimamuutused globaalses ja lokaalses kontekstis; näeb seost globaalsete väljakutsete ja lokaalsete lahenduste vahel ning oskab konstrueerida lahenduskäike kohaliku kogukonna arengu toetamiseks; analüüsib keerukate probleemide juurpõhjuseid ja kavandab tegevusi vastavalt sellele; loob seoseid tervise ja heaolu edendamiseks üksikisiku, kogukonna ja looduskeskkonna vahel.

Õpikeskkond

Tagatud on nüüdisaegsed õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi.

Koolitaja kompetentsus

Jätkusuutliku arengu ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

12 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Rea Raus