LTC0558 - Kord ja distsipliin trennis: kuidas tekitada ja hoida?

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Treeningu raamistiku ja õigete treeningtingimuste loomine. Distsipliini olemus ja motivatsiooni seosed distsipliiniga. Noorte käitumise kujundamine ja reguleerimine. Ebakohasele käitumisele reageerimine


Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Oskab planeerida treenigu raamistikku ja tingimusi. Teab motivatsiooni seoseid distsipliiniga. Oskab teadlikult reguleerida noorte käitumist ja ebakohasele käitumisele reageerida.

Õpikeskkond

30-kohaline õppeklass, mis toetab rühmatööde läbiviimist. Veebiloengutes osalemiseks osalejal vajalik arvuti kaamera, mikrofoni ja internetiühendusega.

Koolitaja kompetentsus

Psühholoogia magistrikraad lisaerialaga sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, praktiline kogemus treeningute juhendamisest ja vaatlusel.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snežana Stoljarova