DTC0196 - Digitaalne õpiamps: Canva keskkond edasijõudnutele

Sihtgrupp

lasteaia, üldhariduskooli õpetajad ja tugispetsialistid jt töötajad

Eesmärk

õppida tundma Canva keskkonna võimalusi 3D kujutiste loomiseks, piltidele kihtide lisamist, raamide ja ruutude, tehisintellekti võimaluste ning mobiilirakenduse kasutamist.

Sisu

Canva keskkond: pildid, eri filtrid ja pilditöötlus. Piltidele kihtide lisamine. Raamid ja ruudustikud. 3D kujutise loomine. Tehisintellekti võimaluste kasutamine. Esitluste koostamine. Canva mobiilirakendus. Kleebiste, siltide loomine ja printimise võimalused. Kujunduste eksportimine soovitud lõppformaati

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus, varasem Canva keskkonna kasutamise kogemus.

Õpiväljundid

tunneb Canva keskkonna võimalusi ja teab, kuidas neid õppetöös rakendada. Loob Canvas 3D kujutise. Kasutab Canva mobiilirakenduse võimalusi.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondes Zoom ja Canva.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
03.05.2024 Digitaalne õpiamps: Canva keskkond edasijõudnutele Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis