HKC0091 - Digitaalse esitluse disain

Sihtgrupp

Digitaalsete esitluste loomisest huvitatud isikud

Eesmärk

õppida iseseisvalt koostama tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud ning isikupärastatud digitaalseid esitlusi.

Sisu

Digitaalse esitluse kavandamine; esitluse ülesehituse viisid; esitluse disaini põhialused, stilistilised valikud (mallid, värvid ja kirjatüübid) ning loetavus; visuaalne hierarhia ja vaatepunkt; meediafailide kasutamine esitlustes; pildipangad, autoriõigused ja litsentsid; töö veebipõhiste esitlustarkvara programmidega (Google Slides, Prezi, Canva, Sutori, Slidedog); esitluspõhja mallide seadistamine ja salvestamine.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused

Õpiväljundid

teab eri meetodeid esitluste loomiseks;
rakendab esitluste koostamisel õigeid töövõtteid;
koostab veebipõhise tarkvara abil tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud esitlusi;
jälgib esitlustes kasutatavatele meediafailidele kehtivaid autoriõigusi ning kasutuslitsentse.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 2 aastat.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein