LTC0565 - Muutuste psühholoogia: inimesel, organisatsioonis, ühiskonnas

Sihtgrupp

Era ja avaliku sektori juhid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

Saada ülevaade muutuste mõjuefektidest ja kujundada välja oskused muutuste protsesside analüüsiks, juhtimiseks ja muutuste planeerimiseks positiivse psühholoogia vaates. Kujundada välja oskused säilenõtkuse ja heaolu suurendamiseks muutuste protsessis.

Sisu

Muudatused organisatsioonis: olulisemad organisatsiooni muudatuste etappide mudeleid (Lewin, Kotter, McKinsey, Bridges jt). Muudatuste juhtimine. Organisatsioonikultuuri omadused ja muudatuste tõhusus. Eestvedamine ja muudatused: eestvedamise stiilid ja tegevus muudatuste ajal. Juhtide tüübid ja eestvedamine. Isiksusejooned ja karakteri omadused. Meetodid eestvedamise stiilide teadvustamiseks. Positiivne organisatsioon ja muutused: positiivse organisatsiooni omadused, mis muudavad kohanemise tõhusaks: usaldus kolleegide ja juhtide vastu, organisatsiooniline õiglus, positiivne organisatsiooniline käitumine, pühendumine, eetilised väärtused, tänulikkus, andestamine, hoolivus, autentsed liidrid, töö tähenduse modifikatsioon. Meetodid positiivse organisatsiooni omaduste kujundamiseks. Hoiakud ja muutused: hoiakute emotsionaalsed, kognitiivsed ja käitumuslikud komponendid. Käitumise vormimine. Veenmine ja mõjustamine. Säilenõtkus ja kohanemine muutustega psühholoogilised ressursid (psühholoogiline kapital, tajutud õiglus, pühendumine, subjektiivne ja psühholoogiline heaolu, emotsionaalne intelligentsus jt). Meetodid muutustega kohanemise suurendamiseks. Psühholoogiline ja subjektiivne heaolu: positiivsed suhted, rahulolu saavutustega, mõtestatud eesmärgid, iseenda aktsepteerimine, pühendumine. Meetodid heaolu suurendamiseks

Eeldused

eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus B2 tasemel; bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase

Õpiväljundid

Analüüsib muutuste protsessi etappe organisatsioonis, kohanemisprotessi takistavaid ja soodustavaid tegureid, hoiakute muutmise meetodeid, kohanemist soodustavaid organisatsioonikultuuri komponente, positiivse organisatsiooni komponentide sisu ja rakendatavust tõhusamaks muutmisel.

Õpikeskkond

Õppemterjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

Koolitaja kompetentsus

Ruth Shimmo, PhD, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor.
Aleksander Pulver, PhD, Tallinna Ülikooli psühholoogia ja käitumisteaduste suuna isiksusepsühholoogia dotsent.

Maht

72 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver, Ruth Shimmo