DTC0186 - Teadusandmete haldamine eri kontekstis: humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides (nt teadus- ja arendusasutustes) töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadusandmete haldamiseks majanduse, tööstuse, tervishoiu, põllumajanduse, kultuuri, hariduse jm valdkondades.

Eesmärk

arendada teadmisi ja oskusi erinevate tööriistade ja platvormide rakendamisest eri teadusvaldkondades õiguslikele ja eetilistele raamistikele vastavalt.

Sisu

Andmetüübid ja andmehalduspraktikad, mis on spetsiifilised humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes, ning nende eripärad. Parimad tavad ja tööriistad erinevates kontekstides, mis aitavad tagada vastavuse asjakohastele standarditele ja parimatele tavadele ning võimaldavad maksimeerida teadusandmete taaskasutamist.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

tunneb eri andmetüüpe ja andmehalduspraktikaid, mis on spetsiifilised humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes ning nende eripärasid. Haldab teadusandmeid vastavalt eri teadusvaldkondade vajadustele.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Aira Lepik, Merle Laurits, Marianne Paimre

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
06.02.2024 - 21.05.2024 Teadusandmete haldamine eri kontekstis: humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes ("Teadusandmete haldamine" koolituse moodul) Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis