LTC0365 - Kehateadlikkus

Sihtgrupp

Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, liikumise, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud keha, liikumise ja tantsupõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.

Eesmärk

Saada ülevaade ja omakogemus kehateadlikkuse komponentidest, põhialustest ja nende rakendamisest tantsu- ja liikumisteraapias.

Sisu

Kehateadlikkuse mõtestamine, selle olulisus tantsu- ja liikumisteraapias. Interotseptsioon ja propriotseptsioon. Praktilised tegevused kehateadlikkuse uurimiseks ja arendamiseks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab kehateadlikkuse komponente ja mõtestab kehateadlikkuse olulisust tantsu- ja liikumisteraapias; on saanud omakogemuse kehateadlikkuse põhialustest ja praktilistest võimalustest kehateadlikkuse arendamiseks ja rakendamiseks tantsu- ja liikumisteraapias.

Õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

tantsu- ja liikumisteraapia lektor ülikoolis, - terapeut

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

Mari Mägi, MSc; Terje Kaldur, MSc, Kaire Bachmann MSc