LTC0129 - Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

Sihtgrupp

Kõikidele huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes soovivad taotleda võrkpalli abitreeneri (EKR 3) kutsekvalifikatsiooni.

Eesmärk

kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu.

Sisu

Võrkpalli treeningtunni ülesehitus. Võrkpalli tehnikaelementide õpetamismetoodika. Kehaliste võimete eakohane arendamine. Võrkpalli võistlusmäärused.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

Omab eriala teoreetilisi baasteadmisi ja praktilisi oskusi võrkpalli abitreeneri (III tase) eksami sooritamiseks. Omab algteadmisi mängijate funktsioonidest, võrkpalli võistkondade komplekteerimisest nende ettevalmistamisest ja juhendamisest võistlustel. Oskab õpetada erinevaid tehnikaelemente. Oskab arendada võrkpallurite kehalisi võimeid lähtuvalt ealistest iseärasustest.

Õpikeskkond

sportmängude saal

Koolitaja kompetentsus

Koolitajateks võivad olla 5,6 ja 7 EKR kutsetasemega võrkpallitreenerid, või teised oma valdkonna spetsialistid, soovitavalt magistri- või doktorikraadiga.

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Koolitaja

Raini Stamm