TSC0056 - Beebide ja väikelaste võimlemine

Sihtgrupp

Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega

Eesmärk

saada ülevaade beebide ja väikelaste võimlemiseerinevatest lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

pakkuda osalejatele beebide ja väikelaste võimlemisega soetud teadmisi ja oskusi. Tuua esile võimlemise põhilähtekohad ning teha praktilise tegevusena läbi neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Pakkuda mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• Beebide ja väikelaste kehalise arengu tasemed
• Beebide ja väikelaste võimlemise alustalad ja ohud
• Baasharjutused erinevas vanuserühmas beebidele ja väikelastele, nende funktsionaalsus
• Ealised arengut toetavate harjutuste seotud ülesehitamine
• Tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine

Eeldused

Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad

Õpiväljundid

teab, kuidas juhendada beebisid ja väikelapsi võimlemisel, oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab algtõdesid ja oskab planeerida harjutusvara.

Õpikeskkond

suur saal, mis võimaldab liikumist

Koolitaja kompetentsus

magistrikraad, erialane töökogemus ja koolitaja kogemus 5 aastat

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Reet Post