LTC0513 - Autentne liikumine

Sihtgrupp

autentse liikumise distsipliinist huvitatud

Eesmärk

õppida tundma autentse liikumise distsipliini põhiprintsiipe, tehnikat ja harjutusi, saada praktiline omakogemus.

Sisu

Autentse liikumise põhiprintsiibid, tehnikad, harjutused. Praktiline omakogemus: aktiivse kujutluse harjutused, autentse liikumise seansi ülesehitus, eri formaadid, tagasiside autentses liikumises.

Eeldused

huvi teema vastu

Õpiväljundid

teab autentse liikumise distsipliini teoreetilisi aluseid ja põhiprintsiipe; omab autentse liikumise tehnikate ja harjutuste praktilist omakogemust.

Õpikeskkond

liikumist võimaldav ruum

Koolitaja kompetentsus

tantsu- ja liikumisterapeut

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6409402

Koolitaja