LTC0424 - Kehalise loovpraktika kasutamise tehnikad ja protsess

Sihtgrupp

Õpetajad, loovterapeudid, psühholoogid, huvilised.

Eesmärk

Tutvuda võimalustega, kuidas üles ehitada ja läbi viia kehaharjutuste sessioon või tund, kasutades selleks keha- ja loovuspõhiseid sekkumistehnikaid ja ressursse.

Sisu

Terapeutiline liit, selle omadused. Kohtumise ülesehitus, struktuur. Imiteerimine kui ressurss: viisid ja omadused. Empaatia – häälestumine – peegeldamine – nende väärtus ja omadused isiklikus arengu-ja õppeprotsessis. Loovad stiimulid – muusika, rütm, ruum, sõnad. Loova kehapraktika üldised aspektid: strateegiad ja dünaamikad. Keha-ja loovuspõhised sekkumistehnikad ja ressursid: pilk, žestid, poosid, imitatsioon, kehaline empaatia, füüsiline kontakt, verbaalne ja kehaline toetus.

Eeldused

Huvi teema vastu.

Õpiväljundid

loob ja leiab seoseid ja uusi rakendamisvõimalusi enda erialases praktikas, rakendab omandatud teadmisi ja oskusi nii isiklikus kui ka professionaalses enesearengus.

Õpikeskkond

Liikumist võimaldav ruum koos esitlustehnikaga

Koolitaja kompetentsus

Rodrigo Chavero on Argentiina päritolu kaasaegse tantsu õpetaja, koreograaf ja kunstiõpetaja, kes on omandanud lisateadmisi tantsuteraapia alal (nt Maria Fucksi meetod).
Ta on rakendanud oma teadmisi nii haridus- kui ka tervisevaldkonnas erinevate sihtgruppidega ja töötanud tantsu- ja kunstiõpetajana Comahue riiklikus ülikoolis ja Argentiina eraasutustes. Jaganud oma kogemusi ja teadmisi ka Tšiilis, Brasiilias, Colombias, Portugalis, Hispaanias, Lätis ja Eestis.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja