Kuidas koolitada täiskasvanut
Sihtgrupp täienduskoolitusi läbiviivad isikud
Eesmärk omandada teadmisi koolitaja tööst ja sellega seonduvatest väljakutsetest, grupiprotsesside juhtimisest ja koolitusprotsessi kavandamisest ning efektiivsest meeskonnatööst.
Sisu Koolitaja töö ja sellega seonduvad väljakutsed. Koolitusprotsessi kavandamine. Grupiprotsesside juhtimine.
Praktiliste koolitusoskuste treenimine/ tagasisidega harjutused. Tiimitöö.
Õpiväljundid mõistab koolitaja töö olemust ja sellega seonduvaid väljakutseid; suudab kavandada koolitusprotsessi; oskab juhtida grupiprotsesse; mõistab tiimitöö olemust ja oskab seda juhtida.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides.
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert, MA
Maht 24 akadeemilist tundi
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI