LTC0412 - Elektrilise võnkeringi konstrueerimine

Sihtgrupp

Gümnaasiumi füüsika õpetajad, teadus- ja huviringide juhendajad

Eesmärk

osata tekitada huvi looduse ja loodusteaduste vastu, mis aitaks kinnistada kooli füüsikakursuses õpitud teooriat; lahendada huvitavaid eksperimentaalseid ülesandeid; osata kujundada valmisolekut ülikoolis loodusteaduste ainete õppimiseks.

Sisu

Lihtsaima elektromagnetilise võnkeringi osad, tööpõhimõtted ja iseloomustavad füüsikalised suurused. Võnkeringi komponentide valikute kriteeriumid ja põhimõtted. Võnkeringi konstrueerimine ja seadistamine. Laboratoorse töö juhendi koostamise alused. Eksperimendi teostamine: võnkeringi parameetrite mõõtmine, võnkumise perioodi ja sumbuvusteguri määramine. Eksperimendi tulemuste ja teooria kokkulangevuse analüüsimine. Ülevaade praktilise tegevuse käigus katsete analüüsioskustest elektri- ja magnetismi õpetuses.
Elektromagnetismi õppesisu riiklik õppekava (RÕK; gümnaasiumi füüsika III kursus „Elektromagnetism“)

Eeldused

kuulumine sihtrühma, huvi loodusteaduste vastu

Õpiväljundid

on saanud teoreetilise ülevaate elektromagnteliste võnkeringide algkomponentide valiku kriteeriumitest ja koostamise füüsikalistest põhimõtetest (kondensaatori mahtuvuse ja pooli induktiivsuse valiku põhimõtted ja takistuse rollist võnkeringis); mõistab elektromangnetilise võnkeringi komponentide omaduste optimeerimise vajalikkust; konstrueerib algkomponentidest toimivat lihtsaimat elektromangnetilist võnkeringi; koostab laboratoorse töö juhendi, mida on võimalik gümnaasiumis füüsika õppimisel kasutada; rakendab elektromagnetismi seadusi eksperimendi kirjeldamisel ja analüüsil; hindab saadud tulemuste õigsust ja võrdleb teooriast tulenevate järeldustega.

Õpikeskkond

Veebikeskond zoom ja spetsiaalselt sisustatud labor.

Koolitaja kompetentsus

Erkki Soika töötab Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis füüsika didaktika lektorina ja on tegelenud füüsikaõpetajate koolitaja ning õppejõuna 2005. aastast. Alates 2016. aastast on ta Tallinna Ülikoolis gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetajate õppekava kuraator.

Maht

16 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, tel 639 1751, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Erkki Soika