FKC0303 - Joonistamine edasijõudnuna

Sihtgrupp

edasijõudnud joonistamishuvilised

Eesmärk

Õppida vaatama, nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ja joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, joonistusoskust portree ja figuuri kujutamise ülesannete kaudu ning kompositsiooni ja proportsioonitaju.

Sisu

Klassikalise joonistamise alused, võtted ja loomingulised võimalused. Antiikkunsti kipsvormide kasutamine joonistusoskuse arendamiseks. Kipsist näodetailide joonistamine. Modelli kasutamine: portree, käte joonistamine, figuur. Perspektiivi joonistamine.

Eeldused

Eeldab loomingulist lähenemist igale tööle. Kasuks tuleb läbitud kursus "Joonistamine algajana" või tegelemine joonistamisega vähemalt algajate tasemel

Õpiväljundid

Kursuse läbinu oskab vaadata ja näha ning nähtut paberil kujutada, on paranenud silma ja käe koostöö, suudab nähtut edasi anda, on tuttav perspektiiviteooria algpõhimõtetega; suudab tabada tonaalsusi ning varju ja valgusega edasi anda vormi, pinda ja materjale; on saanud joonistuskogemuse, kasutades nii suurema kui ka väiksemaformaadilist paberit ja teadmisi, kuidas komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile; on tutvunud loominguliste võimalustega joonistamises; on saanud tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse; oskab vaadata ja näha, portreed ja figuuri paberil kujutada; oskab hinnata proportsioone ja seda, kuidas anda varju ja valgusega edasi vormi.

Koolitaja kompetentsus

Oma valdkonna tunnusatud spetsialist.

Maht

32 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
10.04.2024 - 05.06.2024 Joonistamine edasijõudnuna Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM