LTC0093 - Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetaja, erinevate spordialade treenerid või instruktorid.

Eesmärk

saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.

Sisu

Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse - või treeningtunnis.

Eeldused

Õpiväljundid

Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskusi kehalise kasvatuse või treening tunnis.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiskes ja käitumisraskustega laste/noortega toimetulekuks tunni läbiviimisel.

Õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

7 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Lii Lilleoja