LTC0014 - Arendame arukaid sportlasi: keskendumise ja positiivse häälestamise tehnikad

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Keskendumine -ja tähelepanustiilid.
Eesmärkide seadmine.
Positiivne suhtlemine: sisemine dialoog, viusaliseerimine, rutiini konkuretsivõimelisus.
Võistluseelne ja –järgset analüüs

Eeldused

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30 kohaline õpperuum, mis toetab praktiliste rühmatööde läbiviimist

Koolitaja kompetentsus

Omab kõrgharidust sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova