HKC0096 - Biovaigust toodete valmistamine

Sihtgrupp

Teemast huvitatud inimesed, käsitööõpetajad

Eesmärk

saada võimalus biovaigust valmistatava toote tehnoloogiate tundmaõppimiseks ja biovaigust toodete valmistamiseks.

Sisu

Mis on biovaik ehk uue põlvkonna epoksüültoode. Biovaigu omadused ning kasutamisvõimalused. Ideed ja oskused edaspidiseks biovaigu rakendamiseks. Kolme toote valmistamine - kaks paari kõrvarõngaid ja pross.

Eeldused

Puuduvad

Õpiväljundid

Koolituse läbinu on tutvunud biovaigu kasutamise võimalustega ja valmistanud endale kolm biovaigust toodet.

Õpikeskkond

Metallitöö labor. Juurdepääs arvutitele vajalike jooniste tegemiseks.

Koolitaja kompetentsus

Biovaigust toodete valmistamise kogemus.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Marge Lillo