LTC0398 - Kunstiteraapia kroonilise ja mitmikdiagnoosiga psüühikahäirega täiskasvanute jõustamisel ja agressiivse käitumise vähendamisel

Sihtgrupp

teemast huvitatud, loovterapeudid, teised sotsiaaltöö ja meditsiini taustaga spetsialistid (tegevusterapeudid, psühholoogid), kes soovivad oma töös kroonilise ja mitmikdiagnoosiga psüühikahäirega klientidega rakendada kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid

Eesmärk

osata rakendada kunstipõhiseid meetodeid, vahendeid ja tehnikaid kliendi eripäradest lähtuvalt, osata luua kunstipõhiste tegevuste läbiviimiseks ohutu ja turvaline keskkond (meetodite, tehnikate, vahendite valik)

Sisu

Teoreetiline ülevaade kunstipõhiste meetodite, vahendite ja tehnikate kasutamisest krooniliste ja mitmikdiagnoosiga psüühikahäiretega klientidega. Omakogemus sihtgtgrupile sobivatest meetoditest, vahenditest, tehnikatest. Praktikapõhine ülevaade kunstipõhiste (teraapiliste) tegevuste rakendamisest kinnises asutuses. Ülevaade, kuidas luua ohutu ja turvaline kunstipõhiste tegevuste keskkond.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

planeerib mitmikdiagnoosiga psüühikahäirega täiskasvanule sobivaid kunstipõhised meetodeid, kasutab vahendeid ja tehnikaid, mis on kliendile ja läbiviijale ohutud.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis toetab rühmameetodi rakendamist, õppetööks vajalikud kunstivahendid ja esitlustehnika.

Koolitaja kompetentsus

Praktiseeriv kunstiterapeut, kes töötab nii kergemate kui ka kroonilise ja mitmikdiagnoosiga psüühikahäirega täiskasvanutega.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja