HKC0154 - Jalutuskäik sketšides - jalutaja jäljeraamat

Sihtgrupp

visandamisest huvitatud

Eesmärk

õppida nägema ümbritsevat rohkem, kogeda seda sügavamalt, detailsemalt ja osata nähtut mõtestada visandamise abil.

Sisu

Visandliku joonistamise töövõtted. Käepäraste vahendite kasutamine kujutamisel ja enese väljendamisel. Jalutamine ja sketšimine.

Eeldused

Varasema joonistamise kogemus pole piirang, vaid loob võimaluse ennast üllatada.

Õpiväljundid

on teadlik visandamise võttetest, märkab paremini end ümbritsevat ja oskab sellest välja tuua olulisi detaile neile tähendust andes; kasutab käepäraseid vahendeid kujutavas eneseväljenduses.

Õpikeskkond

Linnaruum

Koolitaja kompetentsus

Visandliku joonistamise kogemus

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Imbi Kruuv