LTC0113 - Treeneri juhtimisstiil: vana kool või uued lähenemised

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti, et hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Treeneri juhtimisstiilid: autonoomsust-toetav juhtimine; treeneri käitumise alused; treeneri käitumine ja juhtimine erinevates olukodades.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

õppija teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab praktiliste rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Omab kõrgharidust sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kristel Kiens, Snezana Stoljarova