DTC0153 - Digitaalne õpiamps: Canva keskkond

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

osata kasutada Canva keskkonna võimalusi töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomiseks.

Sisu

Canva keskkond: töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomine. Õpilase võimalused Canvas.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.

Õpiväljundid

kasutab Canva keskkonda ja tunneb võimalusi, kuidas neid õppetöös rakendada.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondes Zoom ja Canva.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets