LTC0060 - Jalgpallitehnika ABC kehalise kasvatuse tunnis

Sihtgrupp

Kooli kehalise kasvatuse õpetajad, noortega töötavad liikumisõpetajad, huviringide juhendajad, lapsevanemad ja teemast huvitatud lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk

täiendada teadmisi jalgpallitehnika algõpetuse õpetamise harjutusvaraga.

Sisu

Tutvustatakse jalgpallitunni (treeningu) ülesehitust. Treeningu käigus arendatakse mängija individuaalseid põhioskusi ja lihtsamaid jalgpallitehnika elemente. Selgitatakse mängu kollektiivsust ja praktilise tegevuse käigus selgitakse võistlusmäärusi.
Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade jalgpalltreeningust; jalgpalli tehnika põhioskused: palliga liikumine, sööt ja löögid (lihtsamad variandid); võistkondliku taktika ABC.

Eeldused

Õpiväljundid

teab ja oskab õpetada põhilisi jalgpallitehnika elemente

Õpikeskkond

Teoreetiline õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis, harjutusvara läbimiseks kasutatakse jalgpalli väljakut (vajadusel sisesaali).

Koolitaja kompetentsus

omab teoreetilist ja praktilist ettevalmistust jalgpalli tehnika õpetamisel ja harjutusvara läbiviimisel.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Urmas Kirs