DTC0158 - Digitaalne õpiamps: QR-koodi kasutamine õppetöös

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

tunda võimalusi QR-koodide loomiseks ja kasutamiseks õppetöö läbiviimisel

Sisu

QR-koodide loomise võimalused. QR-koodide kasutamine õppetöös.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.

Õpiväljundid

teab, kus ja kuidas luua QR-koode. Tunneb võimalusi QR koodide kasutamiseks õppetöös.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets