DTC0160 - Digitaalne õpiamps: Canva keskkond

Sihtgrupp

üldhariduskooli õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

õppida tundma Canva keskkonna võimalusi töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomiseks alustaja tasemel.

Sisu

Canva keskkond: töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomine. Õpilase võimalused Canvas.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus, aga varasemat Canva keskkonna kasutamise kogemust ei eeldata

Õpiväljundid

kasutab Canva keskkonda ja tunneb võimalusi, kuidas neid õppetöös rakendada.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondes Zoom ja Canva.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
18.04.2024 Digitaalne õpiamps: Canva keskkond Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis