DTC0115 - E-portfoolio loomise võimalused Google Drive näitel

Sihtgrupp

üldhariduskoolide õpetajad, haridustehnoloogid jt

Eesmärk

teada e-portfoolio vajalikkust ja tunda selle koostamise võimalusi Google Drive näitel.

Sisu

E-portfoolio loomise võimalused. E-portfoolio Google Drive näitel: sisu lisamine, sisukorra loomine, pealkirjad, failide ja piltide lisamine, teistega enda e-portfoolio jagamine.

Eeldused

õpetajana või haridustehnoloogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.

Õpiväljundid

teab, mis on e-portfoolio ja milleks seda kasutada saab; oskab kasutada Google Drive võimalusi e-portfoolio koostamiseks.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom. Iseseisva töö teostamine Google Drive´is.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

7 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets