Inimene kui bränd
Sihtgrupp huvilised, üliõpilased
Eesmärk teada saada inimbrändi olemusest ja selle kujundamisest, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel.
Sisu Mida endast kujutab inimene kui bränd?
Miks inimesed loovad endast brändi ja kuidas nad seda teevad?
Kuidas iseennast tundma õppides, omale eesmärke seades ning iseendast brändi luues oma unistused täita?
Milliste raskustega tuleb silmitsi siesta iseendast brändi loomisel?

Isikubrändi loomise praktilised oskused:
lihtne brändimudel, mida rakendavad tuntud kaubamärkide loojad;
Kuidas praktiliselt ennast analüüsida ning kujundada oma isikubrändi olulisemad tunnusjooned?
Vaatame, mida kujutab endast "liftikõne" iseenda tutvustamisel.
Soovitused, kuidas enda isikut ja käitumist teadlikumalt juhtida.

Õpiväljundid Teab ja tunneb isikuturunduse põhialuseid, oskab analüüsida enda isiksuseomadusi, mõistab inimbrändi olemust ja tunnuseid.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak
Koolitaja kompetentsus õppejõud, oma valdkonna ekspert
Maht 4 akadeemilist tundi
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee
Koolitaja Kristo Krumm
 
 
TELLI