DTC0142 - Haridusliku mängu disain

Sihtgrupp

Koosloome programmis osaleja

Eesmärk

saada ülevaade ülevaade haridusliku mängu disaini protsessist.

Sisu

Haridusliku mängu mõiste. Mängu kavandamise protsess. Hariduslike eesmärkide kavandamine. Mängu väljakutsete kavandamine. Mängu kontseptsioon.

Eeldused

töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses

Õpiväljundid

Tunneb haridusliku mängu protsessi. Rakendab mängu kavandamise teadmisi praktikas. Loob mängu kavandi.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli auditoorium

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad haridusteadustes

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Koolitaja

Martin Sillaots