DTC0183 - Teadusandmete metaandmete loomine ja haldamine

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides (nt teadus- ja arendusasutustes) töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadusandmete haldamiseks majanduse, tööstuse, tervishoiu, põllumajanduse, kultuuri, hariduse jm valdkondades.

Eesmärk

arendada teadmisi ja oskusi metaandmete loomisest, standarditest ja nende haldamisest.

Sisu

Metaandmete olemus ja tähtsus teaduslikus uurimistöös. Metaandmete standardid ja nende rakendamine eri tüüpi teadusandmete haldamisel. Olulisemad tööriistad, platvormid ja tarkvara võimalused metaandmete loomiseks ja haldamiseks, mis on vajalikud andmete kättesaadavuse ja tõhusa haldamise tagamiseks.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

loob metaandmeid vastavalt erinevatele standarditele ja haldab neid tõhusalt.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Aile Möldre, Sirje Virkus