HTC0150 - Eesti keele ortograafia ja korrektne e-kiri

Sihtgrupp

kõik huvilised, kes igapäevatöös puutuvad kokku kirjaliku suhtlemisega

Eesmärk

Värskendada õigekirjateadmisi. Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle. Märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme. Lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.

Sisu

Ortograafia: Kust saada keelenõu? Kas kirjutada suure või väikese algustähega? Kuidas käänata nimesid? Kuidas kirjutada arve ja lühendeid? Praktilised ülesanded.
E-kirja koostamise põhimõtted: Kuidas koostada selget ja ladusat e-kirja? Kuidas lugeja poole pöörduda ja millal kasutada tiitleid? Kuidas vormistada loetelu?

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu on kursis eesti õigekirja viimaste reeglimuutustega, valib eestipärased ja korrektsed sõnastusmallid, koostab selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste, mis keskenduvad ainult olulisele, koostab korrektseid, adressaati arvestavaid viisakaid e-kirju.

Õpikeskkond

Koolitust on võimalik läbi viia ka e-õppena.

Koolitaja kompetentsus

doktorikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja