LTC0463 - Materjali vastupanu ehk koostöö võlu - liikumistegevused ja harjutusvara liikumistunni mitmekesistamiseks

Sihtgrupp

liikumisõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumishuviringi juhendajad, tantsuõpetajad, lasteaiaõpetajad, draamaringi juhendajad; eelkooliealiste laste ja I ja II kooliastme õpilastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk

täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara liikumistegevuste rikastamiseks eri materjale ja ebatraditsioonilisi vahendeid kasutades.

Sisu

Paberi puudutus: loovülesanded ja liikumistegevused paberiga; kaardimaja- loovülesanded ja liikumistegevused erinevate kaartidega; tooli tugi- liikmistegevused, mängud ja harjutused tooli(de)ga; keha ja meele tasakaal: tähelepanuharjutused, kehatunnetus, meeskonnatöö/ grupidünaamika; muusikate valik ja kasutamine (liikumis)tunnis. Loovtants ja loovliikumine. Eakohane liikumismaterjal: metoodika, mängud, harjutusvara. Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Tunneb harjutusvara, mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistegevusi ja ainetunde, kasutab erinevaid vahendeid ja materjale mitmekülgselt ja loovalt.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum, mis toetab praktilist tegevust liikumismängude läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ning koosloome laste ja noortega on kestnud juba ligi 20 aastat. Kärt juhendab tantsu - ja liikumistunde Püha Johannese Koolis, Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Emili Koolis. Kärt on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides ning täiendanud ennast kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Kärt kuulub loomingulisse kooslusesse Zuga Ühendatud Tantsijad, kes on loonud mitmeid tunnustusi pälvinud tantsulavastusi noorele publikule. 2021. aastal tunnustati Zuga pikaajalist tööd Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse poolt välja antava Hea Teatri Auhinnaga.
Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 20 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja. Töötab Emili Koolis liikumisõpetajane.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing