LTC0367 - Praktilised spordipsühholoogia teadmised ja oskused alustavale treenerile

Sihtgrupp

Alustav treener, liikumisõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja, kellel on võimalus uusi teadmisi ja oskusi praktiseerida treenitava grupiga. Koolitusele on oodatud ka kogenumad treenerid, kellel soovi enda teadmisi ja oskusi täiendada, värskendada ja taas praktikas kasutada treenitava gruppiga.

Eesmärk

saada alustava treenerina ülevaad psühholoogia ja pedagoogika alastest baasteadmistest ja -oskused treeneritöö põhiteemade lõikes.

Sisu

Treeneritöö alused: treeneritöö filosoofia, treeneritöö põhimõtted ja väärtused, laste- ja noortespordi eesmärgid ja eripärad. Treeninggrupi loomine: grupiprotsessid, treeninggruppi reeglistik, distsipliin. Motiveeriva treeningkekskonna loomine: motivatsiooni teooriad, seesmise motivatsiooni toetamine, motiveeriv suhtlus ja tagasiside. Tõhusa õpetamise ja õppimise alused: kaasav õpetamine, eesmärkide seadmine, keskendumise oskus, suhtlemisoskused. Protsessi analüüs, järeldused.

Eeldused

Osalejal peab olema praktiseerimiseks tegev treeninggrupp.

Õpiväljundid

on saanud ülevaate psühholoogia ja pedagoogika baasteadmistest, mis on vajalikud treenerile ja oskab neid teadmisi kasutada töös treenerina.

Õpikeskkond

30-kohaline õppeklass, mis toetab rühmatööde läbiviimist. Veebiloengutes osalemiseks osalejal vajalik arvuti kaamera, mikrofoni ja internetiühendusega.

Koolitaja kompetentsus

Psühholoogia magistrikraad lisaerialaga sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, praktiline kogemus treeningute juhendamisest ja vaatlusel.

Maht

31 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova