LTC0489 - Ülevaade loodusainete näitlikustamise viisidest

Sihtgrupp

loodusteaduste aine õpetajad

Eesmärk

saada ülevaade loodusainete võimalikest näitlikustamise eri viisidest ja praktilistest rakendustest

Sisu

Keemia õpetamine ja õppimine huvitavaks näitlikustamise eri viiside ja abstraktse sisu lahtimõtestamisega. Digitaalsete sensorite kasutamine koolifüüsika laboratoorsetes töödes. Õuesõppe võimalusi III kooliastme bioloogias. Ülevaade keskkonnasaaste hindamisest epifüütsete samblikega.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, huvi loodusteaduste vastu

Õpiväljundid

Kasutab koolis õppetöös Pasco sensorite, Sparkvue ja Desmose keskkonna võimalusi; teab bioloogia õuesõppe võimalusi III kooliastmes; hindab õhusaastet epifüütsete samblike alusel; näitlikustab keemia abstraktseid teemasid katsete ja visualisatsiooni abil.

Õpikeskkond

Spetsiaalselt sisustatud õppeklass ja õueala

Koolitaja kompetentsus

Kert Martma, TLÜ üld- ja anorgaanilise keemia lektor, keemia õppekavade ja moodulite kuraator.
Erkki Soika, TLÜ füüsika didaktika lektor ja Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja õppekava kuraator
Elle Rajandu, TLÜ ökoloogia-brüoloogia lektor
Neeme Lumi, TLÜ füüsika hariduse lektor, Loodusteadused ja jätkusuutlik areng õppesuuna juht

Maht

12 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kert Martma, Erkki Soika, Elle Rajandu, Neeme Lumi