HKC0105 - Retušeerimine Affinity Photo tarkvaraga

Sihtgrupp

Toote- ja portreefotode retušeerimisest huvitunud

Eesmärk

saada teadlikuks retušeerimise headest tavadest ja olulisematest töövõtetest ning osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.

Sisu

Retušeerimise meetodid. Retušeerimise töövoog ja head tavad. Portree ja tootefoto retušeerimine. RAW formaadis kujutiste töötlus. Särituse, värvustasakaalu ja -temperatuuri korrigeerimine. Liquify tööriista abil proportsioonide ja kuju muutmine. Tausta ühtlustamine, eemaldamine või asendamine. Mittelõhkuvad lõiketehnikad. Eri tekstuursete pindade (sh nahk) puhastamine ja ühtlustamine. Detailide kuju- ja värviparandused (sh silmad, huuled, kulmud, juuksed). Kontuurimine ehk kujutise modelleerimine valguse ja varju abil. Valgustuse korrigeerimine. Koloreerimine ja värvitöötlus. Teravustamine ja müra eemaldus. Faili salvestamine ja eksportimine.

Eeldused

Varasem kokkupuude fototöötluse tarkvaraga (nt Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo jt).

Õpiväljundid

tunneb loengute vältel tutvustatud töövõtteid ning retušeerimise töövoo häid tavasid; oskab toote- või portreefotot Affinity Photo tarkvara abil iseseisvalt retušeerida.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Iseseisvate tööde sooritamiseks on iga loengu järel võimaldatud arvutiklassi ja Affinity Photo tarkvara kasutamine praktikumi vormis.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna-alane kõrgharidus. Töökogemus arvutigraafika ja fototöötluse vallas vähemalt 10 aastat; täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein