LTC0564 - Enesekaastunne ja selle toetamine liikumispõhiste tehnikatega

Sihtgrupp

loovterapeudid, sotsiaalpedagoogid, liikumisõpetajad, teemast huvitatud

Eesmärk

praktiseerida enesekaastunnet liikumispõhiste tehnikate kaudu; leida individuaalsed enesekaastunde tööriistad

Sisu

Kristin Neffi enesekaastunde mudeli 3 põhikomponenti: enesesõbralikkus, sotsiaalne jagamine ja kohalolu. Enesekaastunde teooria, enesekaastunde võimete määramise küsimustik: Measuring Mindfulness and Self-Compassion (tõlkinud Talpstep, 2015), praktilised tehnikad ja toimetuleku meetodid.

Eeldused

keskharidus, huvi teema vastu

Õpiväljundid

teab enesekaastunde põhikomponente; on omandanud praktilisi tehnikaid enesekaastunde toetamiseks (kohalolu-, lõdvestus- ja partnertehnikate kaudu) ja oskab neid elus rakendada

Õpikeskkond

liikumist võimaldav ruum

Koolitaja kompetentsus

Tantsu- ja liikumisterapeut (MSc)

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja